Basisregistraties van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Welkom op de site van het ministerie van Infrastructuur en Milieu over de basisregistraties in het geoinformatiedomein.

Dit betreft de basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), de basisregistratie topografie (BRT), de basisregistratie grootschalige topografie (BGT), de basisregistratie kadaster (BRK) en de basisregistratie ondergrond (BRO). De minister van IenM is beleidsverantwoordelijk voor deze basisregistraties. Op deze site wordt u met name geïnformeerd over beleidsmatige aspecten van de basisregistraties, alsmede over zaken rond toezicht en handhaving. Voor operationele informatie wordt u via deze site verwezen naar andere websites die betrekking op beheer en exploitatie van deze registraties.