Basisregistraties van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Welkom op de site van het ministerie van Infrastructuur en Milieu over de basisregistraties in het geoinformatiedomein. De minister van IenM is beleidsverantwoordelijk voor deze basisregistraties. Op deze site wordt u met name geïnformeerd over beleidsmatige aspecten van de basisregistraties, alsmede over zaken rond toezicht en handhaving.

De basisregistraties van IenM in het Stelsel van Basisregistraties

Het Nederlandse kabinet heeft een aantal registraties aangewezen, waarvan de Nederlandse overheid meent dat daarin met een gerust hart alle vitale gegevens over burgers, bedrijven en instellingen gecentraliseerd kunnen worden opgeslagen. De verantwoordelijken voor het stelsel gaan ervan uit dat deze zogeheten "authentieke gegevens" een dermate hoge kwaliteit zullen hebben, dat de overheid deze gegevens zonder enig verder onderzoek in haar werk zal kunnen gebruiken. Een van de meest belangrijke concepten achter dit idee is de verplichte terugmelding. Op het moment dat een afnemer van gegevens uit een basisregistratie twijfelt aan de betrouwbaarheid van de gegevens mag er van worden afgeweken mits deze twijfel, over de betrouwbaarheid van de gegevens, is teruggemeld aan de bronhouder van de gegevens. De gegevens krijgen een aantekening en de bronhouder zal vervolgens een onderzoek instellen. Op deze manier wordt er een zelfreinigend systeem gecreëerd.

Alle basisregistraties in het geo-informatiedomein, de BAG, de BRT, de BRK, de BGT en de BRO vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van IenM. Op deze site vindt u de benodigde informatie over deze basisregistraties of verwijzingen naar andere websites die betrekking op beheer en exploitatie van deze registraties.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu